Marka Danışmanlığı
Marka Danışmanlığı
Marka uzmanlığımız, markanızın, ürününüzün ve hizmetlerinizin ayırt edici işlevinin gücünü arttırmak adına, reklamlardan çok, marka düşüncesi üzerinden marka değerini artırmak adına yaptığımız çalışmalardır. Bu kapsamda, kurum değerinizin tespitini yaptıktan sonra, ürün ve hizmetlerinizin, hedef pazardaki rol ve konumları incelenmektedir. Pazar payınızın ve ihtiyaçlarınızın analiz çalışmaları da devamında önemli rol oynar.

Günümüzde firmalar, markalarını şirketin yapısına göre kurmaktadır. Aslında olması gereken, markanın, tüketicilerin beklentilerine göre oluşturulmasıdır. Müşteri kitlenizi dinler, onların beklentilerini, özlemlerini, tercihlerini anlamaya çalışır ve onlara hitap etmenin yollarını buluruz. Markanın bütün bileşenlerinin, tüketiciyle ilgili olmasını marka ve kitle aralarındaki bu ilişkiyi kurmaya çalışırız. Bu durum, tüketicilerin, markaya daha kolay ilişki kurmasını sağlamaktadır. Bunun olmadığı durumlarda, yani markanın tüketicilerin beklentilerine göre değil de, firmanın yapısına göre kurulmuş olması durumunda, müşteri ile marka arasında duygusal bağlar kurarız. Yani markanın, tüketicilerin özlemledikleri ve kendilerinde olmasını istedikleri konularla özdeşlik kurmasını sağlarız.

Markayla ilgili müşteri kitlesine aktarılacak tüm mesajlarda basit ve anlaşılır bir dil kullanırız. Markanın faydalarından, tüketicilere en uygun, en çok dikkat çekecek faydanın ön plana çıkarılarak kullanılmasını sağlarız. Marka ile ilgili reklam çalışmaları yapılırken, tüketicilerin tüm algılarına hitap edecek işlerin yapılmasının önünü açarak, hem zihinsel, hem görsel, hem işitsel duyularına seslenerek, marka bilinirliğini arttırmaya çalışırız. Tüketicilerin güven duyguları, markanın saygınlığının arttırılması veya güçlendirilmesi için önemlidir.

Marka uzmanlığımız ile, markalaşma sürecinde hem bütün tasarım işlerinde yönlendirici ve fikir üretici olup, hem de bu işlemlerin markanın sahibi olan firma içerisinde gerçekleştirerek, her iki aşamada bütünlüklü çalışmayı sağlayarak, markalaşma sürecini hızlandırırız.

Markalaşma Süreci İçerisinde,

 • Stratejilerin oluşturulması
 • Mevcut durum analizi
 • Problem olan ve/veya iyileştirilmesi gereken noktaların tespiti
 • Pazarlama ve marka stratejilerinin belirlenmesi
 • Stratejiye uygun, uygulanabilir eylem planlarının yapılması
 • Pazarlama faaliyetlerinin takip ve kontrolü
 • Yeni marka yaratılması
 • Marka adı bulunması
 • Ürün geliştirme aşaması
 • Marka kimliği oluşturma
 • Marka stratejisi belirleme
 • Ürünün pazara sunulmaya hazır hale getirilmesi
 • Konumlandırma
 • Marka ve ürünün farklılaşmasını ve rekabet avantajı yaratmasını sağlayacak konumlandırma stratejisinin belirlenmesi
 • Ürün/Marka portföyü stratejisi
 • Eğitim
 • Marka Kimliğinin Oluşturulması
 • Logo Tasarımı
 • Kurumsal kimlik tasarımı
 • Ürün ambalaj tasarımlar
 • Ürün lansman projeleri
 • Kurumsal iletişim
 • Marka iletişim stratejisi oluşturma
 • Marka yönetim organizasyonu kurma
 • Etkinlik planlama