Kurumsal Kimlik
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Kimlik bir kurumun görünen yüzüdür. hedef kitlenin, kuruluşun yada markanın nasıl algılaması gerektiğini yönetir. Kurumsal kimlik, üretilen ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini ayırmak için kullanılır. Kendine has bir “kimlik” oluşturan marka yada kuruluşlar ancak başarıyı yakalayabilirler.

Kurumsal kimlik nedir?

Ticari hayat ilerledikçe tüketicinin gücü artmış ve bu durumda üretilen ürün ve hizmetleri sağlayan kuruluşlar diğerlerinden öne çıkabilmek için çok çeşitli çalışmalar yapmak zorunda kalmışlardır. Bu kuruluşlar tüketicilerin kendilerini tercih etmeleri için çeşitli logolar, amblemler ve diğer görsel malzemeleri kullanarak ayrışmaya çalışmışlardır. Böylece sadece kendi kurumlarını yansıtan bir “kimlik edinmek” için gayret göstermişlerdir. Günümüz dünyasında kurumsal kimlik nedir diye bakıldığında bunun aslında bir şirketin, firmanın, kurumun, derneğin, vakfın bir kimlik karmaşasından kendilerini sıyırmalarını sağlayan tüm yazılı, görsel ve işitsel materyaller bütünüdür diyebiliriz. Bu sayede kurumun logo, amblem  diğer ürünler ile markalarının daha iyi algılanması ve ayrışması amaçlanır. Kuruma ait marka ve alt markalar da kurumsal bir kimlik içinde bir bütünlük oluştururlar.

Kurumsal Kimliğin Sınırları Belirlidir

Kurumsal kimlik nedir diye baktığınızda bu aslında kurumun kendini net olarak ifade etme tarzıdır. Bunun sınırları da tam olarak belirlenmiştir. Öyle istenildiği esnetilemez.  Nasıl belirlendiyse yapılan tüm çalışmalar buna uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bir kurumu ifade eden bir görsel malzemenin nasıl tasarlanacağı, nasıl organize edileceği gibi tüm bilgiler daha önce oluşturulmuş olan kurumsal kimlik kılavuzu içerisinde yer alır. Bu nedenle gerçekleştirilecek tüm görsel, yazılı ve işitsel çalışmalar için ana yürünecek hat aslında çizilmiş durumdadır. Bu sayede dışarıdan kurumu gören ya onunla münasebette bulunan tüm kurum ve insanların onu hangi sınırlar içinde algılayacağı da aslında belirlenmiştir.

Kurumsal kimlik “Bir şirketin stratejik olarak tanımlanmış ve operasyonel olarak uygulamalı içsel ve dışsal olarak şirketin kendisinin sunumu ve davranışıdır”

•     Kim olduğunu

•     Ne yaptığını

•     Nasıl yaptığını

Doğru yansıtabilmelidir.

Kurumsal kimlik kurum içi ve kurum dışı faaliyetleriyle hedef kitleler ile kurum arasında bir bağ oluşturur. Kurumsal kimlik firmanın görünen yüzüdür. Firmayı yansıtır, onun özelliklerini ifade eder. Kamuoyu üzerinde kurum hakkında bir imaj bırakır. Bu tanımlara göre kurum kimliği hem kuruluşun görsel öğeleriyle yani broşür, kartvizit, antetli kağıt gibi görsel iletişim unsurlarından hem de kurumun içine yani kuruluş stratejisi ve faaliyetleriyle oluşur.

 

•     Kurumun reklamını yapmak.

•     Hedef kitleye ulaşmak.

•     Kurumun kendisini tanıtmak.

•     Satışlar için kamuoyunu etkilemek.

•     Kurum için itibar oluşturmak, sağlam bir imaj yaratmak.

•     İç ve dış uyumu oluşturabilmek.

•     Finansal kurumları ve yatırımcıları etkilemek.

•     Rekabet ortamında başarıyı yakalamak.